VIII PREMI D’INVESTIGACIÓ 2019

El Jurat del Premi d’Investigació d’aquesta Fundació, format per les següents persones: D. Bernat Beny (President de la Fundació), Dª Consolación Isart, D. Rafael Ortiz, D. Aurelio González, Dª María José LLopis i Dª Yolanda Ruiz, amb l’assistència del Secretari de la Fundació, Joan Maria Senent (amb veu però sense vot), després d’analitzar les cinc candidatures que havien passat a la segona etapa de selecció, acordà per unanimitat:

1. ATORGAR EL VIII PREMI D’INVESTIGACIÓ 2019, dotat amb 4.000 €, al projecte: “PAS A PAS, FEM FAMILIA” , presentat per la Dra. Carmen Moret i el seu equip.

Dra. Carmen Moret

2. ATORGAR L’ACCÈSSIT AL PREMI D’INVESTIGACIÓ, dotat amb 2.000 €, de forma “ex aequo” als projectes (a cadascú li correspondrà 1000 €):

  • Projecte “SOM: Una educació basada en l’evidència”, presentat pel Dr. Miguel Ángel Jiménez i el seu equip.
Dr. Miguel Ángel Jiménez
  • Projecte “Sensibilización y formación para la implantación de programas piloto de mediación escolar en colegios diocesanos de Valencia: una herramienta para contribuir a la paz social”, presentat per la Dra. Mar Aranda i el seu equip.
Dra. Mar Aranda

La data de lliurament dels premis será el 16 d’octubre 2019 a les 10 h. en la Facultat de Magisteri i Ciències de l’Educació de la UCV (segons la base 3ª de la convocatòria es lliurarà en eixe acte el 40% de l’import. La resta (60%) es lliurara a la finalització de la recerca).

Es recorda que segons les bases de l’actual premi, la durada de la recerca és de dos anys devent lliurar-la en octubre de 2021.

El jurat i la Fundació Bernat Beny volen agrair a les 11 candidatures presentades l’esforç i la qualitat dels projectes de recerca i animar-les a participar amb nous projectes en la propera edició.

València, 1 juliol 2019

EL SECRETARI DE LA FUNDACIÓ “BERNAT BENY”

ACTA DECISIO DEL JURAT VIII PREMI 2019